Wallenstam NaturEnergi

Wallenstam NaturEnergi är en dotterbolag till fastighetsbolaget Wallenstam och producerar all el de säljer själva. Företaget startades i syfte att kunna erbjuda sina hyresgäster el till ett bra pris. Samtidigt har man strävat efter att göra en Wallenstam koncernen självförsörjande på el, ett mål som nåddes under 2013.

Wallenstam NaturEnergi

I samband med deras satsning på elproduktion utarbetade de även en policy kring vilka produktionsmetoder som skulle användas och idag kommer all deras el från vind och vattenkraftverk. El från Wallenstam kommer därför till 100 % från förnybara källor.

Wallenstam har idag 52 vind och vattenkraft i drift över nästan hela landet, allt från Skåne till Jämtland. När det kommer till elavtal erbjuder Wallenstam allt från rörliga avtal till fleråriga fastprisavtal. Du hittar alla priser på deras elavtal via länken nedan.