Vattenfall

Vattenfall AB är ett av Europas ledande energiföretag och är helägt av Svenska staten. Huvudprodukter i företaget är el, värme och gas. Inom el och värme är företaget verksam från start till slut, ändå från produktionen av el och värmen tills den slutligen levererats fram till slutkunden.

Företaget producera el till sina kunder med hjälp av svensk kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Produktionen blir i det närmaste fri från utsläpp av miljögiftiga ämnen. Det produceras även en del från biomassa, kolkraft och naturgas.

Vattenfall

I norden är Vattenfall den ledande elproducenten, och bland dem fem största i Europa och står idag bakom ca 20 % av den el som konsumeras i Norden. I Sverige står företaget för ca 50 % av Sverige elproduktion.

Visionen i företaget är intelligentare elnät som ger mer nytta och bättre kontroll för kunden samt bättre kvalité på nättjänsterna.

Elavtal som erbjuds är bl.a. avtal med fasta och rörliga elpriser. Dessutom kan man teckna avtal med någonting som kallas vintersäkring där du har fastpris under vintern och rörligt resten av året.

Vattenfall har också via samarbeten olika produkter som man kan beställa via hemsidan. Exempel på dessa är: Värmepumpar, solfångare och smartplug som gör det möjligt att kunna styra belysningar och apparater var du en befinner dig.