Vad är kilowattimmar?

Kilowattimmar

Termen kilowattimmar, eller förkortningen kWh, stöter man ofta på när man läser om elavtal och elpriser. Det kan för vissa vara oklart vad det egentligen innebär så därför tänkte vi här kort beskriva vad som menas och vad du behöver veta.

Elkostnad mäts i kilowattimmar

När det kommer till din elkostnad mäts ofta priser i just enheten kilowattimma (kWh) och det är alltså så mycket energi som en effekt på en watt utvecklar under en timmes tid. Energi är alltså effekt gånger tid. Alla saker man har hemma och drivs av el brukar vara märkta med ett Wattal vilket anger den apparatens effekt. Om någonting har en effekt på 1000 W och denna körs under en timme kommer den alltså förbruka 1 kilowattimme (kWh).

Som exempel kan tas en glödlampa på 25W som förbrukar 1 kilowattimme (kWh) på 40 timmar. För att komma fram till det räknar med helt enkelt 1 kWh = 1000 W x 1 timme = 25 W x (1000/25) timmar.

Beräkna elförbrukningen

På detta sätt skulle man kunna beräkna hela sin elförbrukning, i alla fall i teorin. Man skulle då behöva ställa upp alla saker man har hemma som drivs på el och multiplicera med tiden man har de igång. Vanligtvis brukar man få en uppskattning på sin årsförbrukning på elräkningen. Denna kan vara en bra siffra att kolla när man ska jämföra elpriser.