Karlstad Energi

Karlstad energi har anor från sent 1800-tal, och var först i landet med fjärrvärme, närmare bestämt redan 1948. Företagets mål är att vara en nära och engagerad leverantör av energi. Karlstad energi är ett medborgarägt företag som ägs av Karlstads kommun och bedriver förutom elproduktion också renhållningen i Karlstad.

Företaget äger 40% i 5 av dem 10 vindkraftverken som ingår i vindparken Vänern. Som många andra elproducenter säljer Karlstads energi elproduktion till Nord Pool, och av all elproduktion företaet producera är hela 91,3% förnybart.

Karlstad Energi

Elavtal som erbjuds är:

  • Fast pris: 1 eller 3 årigt fast elpris där du under hela bindningstiden vet vad du kommer ha för kostnad varje månad.
  • Rörligt pris: som följer marknadspriserna. Här kan priset variera hela tiden, men i slutändan har oftast rörligt elavtal lönat sig.
  • Mix 50/50: där halva året består av ett bundet avtal och halva året ett rörligt avtal. Ett bra alternativ för den som vill ha en fast kostnad under vinterhalvåret då det kan bli dyrare elpriser.