Jämtkraft

Elbolaget Jämtkraft tillhandahåller el till hela landet. De har sitt huvudkontor i Östersund och mycket av den egna produktionen ligger, som namnet föreslår, i Jämstland. Stommen i elproduktionen är vattenkraft och företaget har idag 17 vattenkraftverk igång.

Dessa står totalt för 80 % av företagets produktion av förnybar energi. Det är tydligt att miljö är någonting som är viktigt för Jämtkraft. idag utgörs produktionen nästan till 100 % av el från förnybara källor.

Jämtkraft

Företaget ägs till allra största del av Östersunds kommun, mindre delar ägs också av kringliggande kommuner vilket gör att det lokala intresset blir stort säkerställer ett stort ansvarstagande för miljön. Även internt tar företaget ansvar för miljön genom att köra elbilar som drivs av en solkraftsanläggning vid huvudkontoret, ytterligare ett tecken på att de värnar om miljön.

Jämtkraft har under flera år legat högt i ett flertal undersökningar över landets mest kunder vilket också är en prioritet från företagets sida. Detta tillsammans med att de ofta erbjuder väldigt bra elpriser gör de till ett väldigt bra val.