Fortum

Fortum är ett av Sveriges ledande bolag inom energi. Dem producerar el, dem distribuerar och dem säljer el, värme och kyla. Företaget bedriver även en serviceverksamhet inom drift av kraftverk.

Företagets har som vision att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer på de marknader de är verksamma. För tillfället fokuseras de på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet.

Elavtal som företaget Fortum erbjuder är bl.a fast elpris, rörligt elpris, vintersäkrat elpris och tillsvidarepris. Fjärrvärme erbjuds också till dem som har tillgång till detta. Som kund kan man genom att aktivt välja företagets el som är märkt med bra miljöval bidra till de miljöprojekt som Fortum stödjer.

Fortum

På sin hemsida har man även en webbshop där man kan införskaffa sig produkter inom segmentet el. Här hittar du bl.a Fortums energidisplay, energisnåla lampor och apparater. Dessa produkter lämpar sig väl för de som vill minska sin elkonsumtion.

Företaget erbjuder sina kunder en gratis app till mobiltelefonen, så man kan ha koll på sin elförbrukning, se sina elfakturor och få energispartips. Ett tillval som Fortum erbjuder är att skaffa sig ett betalskydd, en försäkring som täcker alla kundens elkostnader i händelse om man blir sjuk längre tid eller arbetslös. Har du dessutom flera boenden, kan du få mängdrabatt.