Elverket Vallentuna

Företaget som kallar sig ”ett personligt enerigbolag” är ett resultat av bland annat bönder som bildade en ekonomisk förening för att förse sina verksamheter med el. Idag ägs Elverket Vallentuna till störst del av E.ON och Vallentuna kommun.

De har kommit långt i sin strävan att bli större och är idag ett av Sveriges snabbast växande elbolag och är ensam ägare av elnätet i Vallentunas kommun. I kommunen håller de även på att bygga ut fibernät.

Elverket Vallentuna

Precis som många andra elbolag som äger lokala elnät driver de elhandel till kunder i hela Sverige. Ett mål som företaget beskriver är att arbeta för att kunna erbjuda kunder anpassade energilösningar för att kunna tillgodose olika behov och detta till så konkurrenskraftiga priser som är möjligt.

Elavtal som Elverket Vallentuna erbjuder:

  • Rörligt elpris där marknadens prisutveckling följs månad för månad.
  • Fast elpris som ger kunden samma månadskostnad under hela avtalsperioden oavsett utvecklingen av elpriset på marknaden.
  • DrömEl är ett stolt samarbete med stiftelsen ”Min stora dag”, som innebär att om kunden väljer detta avtal så skänker kunden 0,25 öre per förbrukad kilowattimme. Dessutom så skänker Elverket samma summa pengar som du under året.
  • GrönEl är el som framställs genom förnylsebara energikällor. Exempel på dessa är vatten,vind och biobränsle.