E.ON

E.ON-koncernen är en av de största privatägda energibolagen i världen, med etableringar i Europa, USA och Ryssland. Företaget har ca 1 miljon kunder i Norden och producerar energi i form av el, gas, värme, kyla samt energi ur avfall samt en del andra energirelaterade tjänster.

Ett av företagets mål är att bidra till ett mer hållbart samhälle samtidigt som man vill ge kunden energi till ett rimligt pris. E.ON var första elbolaget i Sverige som anställde en kundombudsman för att ge sina kunder mer hjälp och bli ännu mer kundvänligare.

E.ON

Företaget erbjuder el främst från vattenkraft och vindkraft och kunder kan teckna en rad olika avtal. De erbjuder bland annat fasta elavtal med fast pris i 1-3 år och rörliga avtal där elpriset kan variera från månad till månad. Förutom dessa har de även ett expertförvaltat elavtal som innebär att bevakar elmarknaden åt dig. Det finns även avtal med mixat elpris 50/50 där du får hälften rörligt och hälften fast.

För de som vill ha det bästa av två världar finns också ett vinteravtal där du får ett fast elpris under vintermånaderna. Fakturan kan du välja att ha både som e-faktura och autogiro eller pappersfaktura. Du kan även dela upp betalningen månadsvis, varannan månad eller kvartalsvis.