Dala Kraft

Dala kraft bildades av lokala elproducenter i Dalarna i samband med avregleringen av elmarknaden 1996 och ägs mestadels av Jämtkraft, Dalaenergi och Malungs elnät. Deras mål är att finnas nära sina kunder, då dem ser närhet som en trygghet och pålitlighet.

Dala Kraft

Dem har många olika elavtal att välja på:

Rörligt elpris: som följer marknadspriset och som beskrivs vara billigast i längden.

Dalakraft 50/50: häkften rörligt, hälften fast.
Zonfri: Här får man ett lägre fast elpris i botten och rörlig justering med verklig kostnad för ditt elområde på toppen.
Fast elpris: ett alternativ för den som vill ha koll på sina kostnader och veta varje månad vad räkningen blir.
Ren vindel: Dalakraft är en av Sveriges största inköpare av milövänlig vindel. Ren vindel som elavtal garantera dig en miljövänlig el.
Dalakraft miljömix: detta elavtal ger dig el från förnyelsebara källor som sol, vind, vatten och biobränslen.
Bra miljöval: som är märkt med Naturskyddsföreningens märkning och ger dig el från solkraft, vindkraft, vattenkraft och biobränslen.

Om du behöver komma i kontakt med företaget går de lätt att nå via telefon eller så kan du välja att bli uppringd, dem har också en chatt där du snabbt får chatta med en representant från kundtjänsten. Mail och Facebook finns också tillgängligt som kontaktkanal för kunden och på hemsidan finns ett urval av dem vanligaste frågorna.