Vad är kilowattimmar?

Kilowattimmar Termen kilowattimmar, eller förkortningen kWh, stöter man ofta på när man läser om elavtal och elpriser. Det kan för vissa vara oklart vad det egentligen innebär så därför tänkte vi här kort beskriva vad som menas och vad du behöver veta. Elkostnad mäts i kilowattimmar När det kommer till din elkostnad mäts ofta priser … Läs mer

Elförbrukning lägenhet kontra villa

Hur mycket el går det åt? Det är, som vi alla vet, stor skillnad på att bo i en lägenhet jämfört med i en villa om man ser till elförbrukningen. I en lägenhet behöver man sällan bekymra sig så mycket över elförbrukningen då det oftast endast rör sig om ett par 100-lappar i elräkning varje … Läs mer

Wallenstam NaturEnergi

Wallenstam NaturEnergi är en dotterbolag till fastighetsbolaget Wallenstam och producerar all el de säljer själva. Företaget startades i syfte att kunna erbjuda sina hyresgäster el till ett bra pris. Samtidigt har man strävat efter att göra en Wallenstam koncernen självförsörjande på el, ett mål som nåddes under 2013. Wallenstam NaturEnergi I samband med deras satsning … Läs mer

Jämtkraft

Elbolaget Jämtkraft tillhandahåller el till hela landet. De har sitt huvudkontor i Östersund och mycket av den egna produktionen ligger, som namnet föreslår, i Jämstland. Stommen i elproduktionen är vattenkraft och företaget har idag 17 vattenkraftverk igång. Dessa står totalt för 80 % av företagets produktion av förnybar energi. Det är tydligt att miljö är … Läs mer

GodEl

GodEl är ett elbolag som ger all sin avkastning som företag till välgörande ändamål istället för till aktieägare. Några av dessa organisationer som Godel.se ger pengar är bland annat ”Rädda barnen” och ”Barncancer fonden”. Logotypen till företaget är skapad av en känd och drivande person, nämligen Lasse Åberg. Han har också ställt upp gratis i … Läs mer

Vattenfall

Vattenfall AB är ett av Europas ledande energiföretag och är helägt av Svenska staten. Huvudprodukter i företaget är el, värme och gas. Inom el och värme är företaget verksam från start till slut, ändå från produktionen av el och värmen tills den slutligen levererats fram till slutkunden. Företaget producera el till sina kunder med hjälp … Läs mer

E.ON

E.ON-koncernen är en av de största privatägda energibolagen i världen, med etableringar i Europa, USA och Ryssland. Företaget har ca 1 miljon kunder i Norden och producerar energi i form av el, gas, värme, kyla samt energi ur avfall samt en del andra energirelaterade tjänster. Ett av företagets mål är att bidra till ett mer … Läs mer

Fortum

Fortum är ett av Sveriges ledande bolag inom energi. Dem producerar el, dem distribuerar och dem säljer el, värme och kyla. Företaget bedriver även en serviceverksamhet inom drift av kraftverk. Företagets har som vision att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer på de marknader de är verksamma. För tillfället fokuseras … Läs mer

Elverket Vallentuna

Företaget som kallar sig ”ett personligt enerigbolag” är ett resultat av bland annat bönder som bildade en ekonomisk förening för att förse sina verksamheter med el. Idag ägs Elverket Vallentuna till störst del av E.ON och Vallentuna kommun. De har kommit långt i sin strävan att bli större och är idag ett av Sveriges snabbast … Läs mer

Dala Kraft

Dala kraft bildades av lokala elproducenter i Dalarna i samband med avregleringen av elmarknaden 1996 och ägs mestadels av Jämtkraft, Dalaenergi och Malungs elnät. Deras mål är att finnas nära sina kunder, då dem ser närhet som en trygghet och pålitlighet. Dala Kraft Dem har många olika elavtal att välja på: Rörligt elpris: som följer … Läs mer